Felix är på fotbollsträning
Start » Hur kan vi förändra?

Hur kan vi förändra?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Oavsett vilken roll du har kan du redan idag bidra till ett mer tillgängligt fritidsliv för fler barn och unga. I kommunen kan ni börja titta på samverkan över gränser, involvera och intervjua ungdomar och börja undersöka vad som saknas. Eller ta inspiration från verksamheter som arbetar medvetet för att minska ungas utanförskap.

Goda Exempel

Här har vi samlat olika exempel på föreningar, klubbar och aktiviteter som medvetet arbetar inkluderande. De är bra på att lyssna in varje barn, de har ett nära samarbete med föräldrar och hittar sätt att anpassa verksamheten efter barnen, inte tvärtom. Friare former, mindre krav på tävling och mer individuell anpassning är några andra nycklar.