Start » Hur kan vi förändra? » Goda Exempel » Idrott och kultur för alla barn i Vallentuna

Idrott och kultur för alla barn i Vallentuna

Barn i gymnastiksal som dansar
Barn i Vallentuna har LIKE -lektion på schemat

I Vallentuna kommun får 800 elever möjlighet att testa fritidsaktiviteter under skoldagen. Idrotts- och kultursatsningen är en konkret åtgärd för att ge alla barn en aktiv fritid. ”Skolans uppdrag att främja barn och elevers hälsa måste tas på allvar”, menar Helena Henriksson, utvecklingsledare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Hösten 2018 startade Vallentuna kommun utanför Stockholm en satsning på idrott och kultur i grundskolorna i syfte att främja alla elevers hälsa och erbjuda alla barn en aktiv fritid. Idrottsföreningar, företag, bibliotek, kulturskola, de kommunala grundskolorna och en friskola förenades i en gemensam vision – att ge alla elever förutsättningar till ökad rörelse, dans, idrott och kulturskapande inom ordinarie skoldag.
– Idrotts- och kultursatsningen startade dels för att Vallentuna tappade allt fler elever till grannkommunerna. Dels för att en entusiastisk förvaltningschef, tidigare idrottslärare, ville erbjuda alla elever samma möjlighet till en aktiv fritid, säger Marie Ivarsson, samordnare för satsningen.

Tennis, dans & animerad film
Idag inkluderas totalt 800 elever i pilotprojektet som innebär att alla elever i årskurs två och sju får testa aktiviteter som ökar motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa. De mindre barnens aktiviteter kallas LIKE – Lek, Idrott, Kultur, Energi. Aktiviteterna äger rum i skolans lokaler, eller på andra platser där läraren följer med – till tennishallen exempelvis. De äldre eleverna tar sig själva till aktiviteterna bortom skolan, mellanmål serveras och utrustning finns att låna. Tennis, hockey, dans, körsång och animerad film är exempel på aktiviteter som erbjuds. Tränare från idrottsföreningarna, bibliotekarier och lärare från kulturskolan leder aktiviteterna. 

”Mod att gå före”
Helena Henriksson är utvecklingsledare på barn- och ungdomsförvaltningen:
– Förvaltningschefen bad mig skapa en arbetsgrupp. Kommunens devis ”mod att gå före” skapade goda förutsättningar. Vallentuna präglas av en strävan från ledning och politik att samarbeta bortom stuprören mellan förvaltningarna. Stödet har funnits – däremot krävdes lång förberedelse för att förvandla visionen om ”idrott och kultur för alla barn” till handling.

Med bakgrund som rektor och lärare, bildade hon tillsammans med Marie och ytterligare en kollega arbetsgruppen som inkluderade kompetens inom fritidsverksamhet, skola, föreningsliv, lärarens roll och kultursektorn. Efter två års förberedelse sjösattes pilotprojektet.
– Många elever väljer att fortsätta med aktiviteterna på fritiden. Föreningarna får allt fler medlemmar, elever har köpt årskort på Korpen och bildat olika träningsgrupper. Idrottsföreningar och kulturskolan når elever de aldrig skulle ha fångat upp annars och föräldrar får hjälp att erbjuda sina barn möjligheten att odla nya fritidsintressen, säger Marie Ivarsson.

Ny chans till gemenskap
Hon berättar om en elev hon följt i sju år. En ung person som saknat motivation till det mesta. Inom idrotts- och kultursatsningen fick han möjlighet att testa något nytt:
– Han fann bowlingen och förvandlades till en aktiv och glad elev! Bowlingen stärkte självkänslan. Det fanns något han var bra på – bortom tv-spel, och jag såg ett leende för första gången.

För elever med NPF-diagnoser erbjuder idrotts- och kultursatsningen en andra chans att bli en i gänget, säger Marie:
– Miljöombytet kan underlätta för dessa elever att frigöra sig ur ett fack eller få bort stämpeln som de ibland kämpar med. Att göra något tillsammans skapar band och möjlighet att få vara sig själv i en annan miljö än vad skolans lokaler kan erbjuda.

Ta skolans uppdrag på allvar!
För årskurs två finns skolpersonal med under aktiviteterna och ledarna är anställda inom kommunens barn- och ungdomsförvaltning. Attentions projekt ”Idrott för alla” har utbildat om NPF och ytterligare ledarutbildning planeras. Helena Henriksson betonar att skolans uppdrag att främja barn och elevers hälsa måste tas på allvar:
– Fina ord om barns välmående måste förvandlas till konkret handling. Hur gör vi i kommunen för att alla barn ska må bra? Hur arbetar vi långsiktigt och praktiskt för att skapa en positiv skolsituation? Vi måste skapa förutsättningar i kommunen för att skapa en hållbar struktur. Barns hälsa får inte vila på engagemanget från enskilda eldsjälar.


Vallentunas Idrott- och kulturprojekt:

  • LIKE – Lek, Idrott, Kultur, Energi för årskurs två. Fyra 7-veckorsperioder med olika aktiviteter 45 min/tillfälle. Aktiviteterna är kopplade till läroplanen för årskurs 1-3 i ämnen som svenska, bild, idrott och hälsa.
  • AKADEMI för årskurs 7 – eleverna tar sig själva till aktiviteter utanför skolan – 80 minuter/tillfälle varje vecka inom ämnet elevens val.
  • Kontaktpersoner på skolan är länken mellan aktivitetsledarna och skolan, ansvarar för att skolpersonal finns på plats och ser till att allt praktiskt fungerar.
  • Barn-och ungdomsnämnden får kontinuerligt information om projektet och politikernas stöd är en förutsättning för satsningen.
  • Samarbete mellan Barn-och ungdomsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen, föreningar, kulturskolan och bibliotek. Projektet finansieras inom befintlig budget via Barn- och ungdomsförvaltningen.