Felix sitter och tittar ut över skateboardparken
Start » Om Meningsfull fritid

Om Meningsfull fritid

Varför denna sajt? Idrott, rörelse och meningsfull fritid är en självklar del i ett demokratiskt samhälle. Dessvärre är det många barn och unga som slutar idrotta eller som aldrig kommer in varken i idrotten eller i annan förenings- och fritidsaktivitet. Det innebär ett stort utanförskap för många grupper. Och i längden stora kostnader för samhället.

”Se alla individer… Oavsett om det finns någon diagnos eller vad det än må vara. Barn och unga måste bli sedda och blir de sedda blir de starka individer! ”
Daniel Wernström, karatetränare i filmen om NPF och idrott

Vi vill att så många barn och unga som möjligt hittar vägen till en meningsfull fritid. Därför har vi samlat inspiration (Hur kan du förändra?), argument (Vad är vinsten?) och ringat in vad som behövs göras (Vad är problemen?) tillsammans med en massa konkreta exempel på den här sajten.

Vem vänder vi oss till? Dig som vill skapa verklig förändring. Vi ser att det framförallt är i kommunen, skolan och i föreningslivet vi behöver tänka nytt, men också du som individ kan göra skillnad. Oavsett om du arbetar i en kommun, förening eller är en engagerad person ska sajten inspirera och ge dig verktyg till ditt nästa steg för en mer tillgänglig och fungerande fritid. 

Vilka står bakom Fritidswebben? 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma. Under tre år drev Attention projektet Idrott för alla med mål att barn och ungdomar med NPF i högre grad skulle kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Resultaten berörde långt större grupper än barn med NPF. Den här plattformen är ett av projektresultaten. Den sammanfattar kunskap, goda idéer, exempel och fakta som tagits fram bland annat genom samtal, intervjuer, kartläggningar och enkäter. 

Läs mer i foldern Om Meningsfull fritid

Kontakt 

Har du frågor om sajten eller innehållet, vänd dig till Riksförbundet Attention. 

Tel: 08-120 488 00 E-post: kansliet@attention.se
www.attention.se