Två händer som bygger med Lego
Start » Vad är problemen?

Vad är problemen?

Problemen med att barn och unga står utanför en meningsfull fritid har inget enkelt svar, orsakerna är många och barnen är ingen homogen målgrupp. Vem som har ansvaret är också ofta otydligt. Här har vi ringat in några huvudområden att börja arbeta med – gå vidare till den rubrik som är mest relevant för dig.