Samira tränar boxning

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid

Den här webbplatsen handlar om hur du kan påverka och förändra så att flera barn och unga som idag står utanför kan få del av kultur, idrott och föreningsliv.

Barn med neuropsykiatriska diagnoser slutar idrotta vid 9-12 års ålder, när andra barn idrottar som mest

Attentions rapport ”Färre krav och större tydlighet”, om idrottsvanor hos barn och ungdomar med NPF.

Läs mer om utmaningarna

Felix fick testa många aktiviteter innan det blev rätt:

”De hade inte resursen, att kunna hantera barn med problematik”

Att sänka nivån av utanförskap för en grupp på 90 elever ger en långsiktig samhällsvinst på mellan 30 och 160 miljoner kronor

SOU 2018:11 om unga som varken arbetar eller studerar