Start » Hur kan vi förändra? » Goda Exempel

Goda Exempel

Här har vi samlat olika exempel på föreningar, klubbar och aktiviteter som medvetet arbetar inkluderande. De är bra på att lyssna in varje barn, de har ett nära samarbete med föräldrar och hittar sätt att anpassa verksamheten efter barnen, inte tvärtom. Många nya idrotter som Parkour, Cheerleading och Skateboard drivs under friare former, ofta utan krav på tävling. Det gör att många barn och unga trivs – särskilt barn med NPF och behov av mer individuell anpassning.