Start » Hur kan vi förändra? » Vad kan ni göra som förening?

Vad kan ni göra som förening?

Den förening som är mest mån om de som är minst intresserade, har egentligen störst förutsättningar att behålla allihop.

Johan R Norberg professor idrottsvetenskap, Malmö universitet

Utbildning

I samarbetet med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter. I vår idrottsövergripande tränarutbildning trycker vi extra på mycket på det inkluderande ledarskapet där det är viktigt att lära känna och få en förståelse för varje individ, vilket i sin tur leder till att du kan bemöta och skapa tillvägagångssätt som gynnar varje enskild idrottare.
Vill ni ha hjälp med utbildning i er förening kan ni kontakta ert Distriktsförbund, tex. Stockholmsidrotten.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/ledarskap/att-skapa-ett-inkluderande-ledarskap-for-att-mota-idrottare-med-npf-diagnos/

Enkla tips kan göra stor skillnad
Som idrottsledare kan det vara svårt att få information om barnet har någon utmaning som du som ledare bör känna till. Ett tips är att du som ledare kan dela ut ett deltagarkort till alla barn i gruppen.
Ladda ner kortet här!

Bild på skriften En fungerande idrott för alla

Skriften ”En fungerande idrott för alla”
Här har vi samlat tips till dig som tränare och goda exempel från föreningsidrotten. Här finns också kort information om de Neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Ladda ner skriften här!

Framgångsfaktorer

För att nå fler måste vi experimentera med färre regler, frivillig anmälan, nybörjargrupper i alla åldrar och göra det möjligt att låna utrustning för att testa på.

Koncept som familjeträning, spontanidrott, fleridrottsanläggningar, prova på-dagar och olika former av skolsamverkan har visat sig kunna vara väldigt framgångsrikt

Alla vuxna som leder barnidrott måste komma ihåg att tävling inte är målet utan en del av utvecklingen. Utveckling tar tid och alla har sin unika resa. Genom att göra resan till målet, istället för tvärtom, så ökar vi chanserna att får fler att fortsätta vara aktiva samtidigt som chanserna till framtida framgångar ökar avsevärt. Länk till idrottens strategi 2025